Dinar de Nadal 2011

 
El  Degà-President del Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació. Catalunya té el plaer de convidar-vos al tradicional dinar de nadal

Dimecres, 21 de Desembre, a les 14:00 h.
Restaurant AYRE Sala Tres Torres
c. Casp, 103, Barcelona

 nadal2

Ja arribat el Nadal, i com cada any ve acompanyat de sopars, dinars i reunions amb la família i els amics. El COETC també vol aprofitar l’ocasió per celebrar amb tots vosaltres aquestes festes úniques i especials, per aquest motiu hem organitzat un dinar nadalenc, on acudiran part dels membres de la junta de govern del COIT.

Jornada tècnica: "Solucions per a la nova ICT"

Dimecres, 8 de Novembre a les 17:00 h.
Sala de formació del COETC

Televes

El nou reglament d’ICT aprovat pel Reial Decret 346/2011 preveu l’incorporació en els nous edificis de sistemes de cablejat de fibra òptica, cable coaxial i cable de parells trenats UTP Cat 6.

Per tal de conèixer les diferents solucions que proposen els diversos fabricants al nou reglament, iniciem una sèrie de jornades adreçades a aquest propòsit.

Jornada Bones Pràctiques en telefonia mòbil i desenvolupament local

21 d'octubre, Saló SEGRIÀ Fira de Lleida

Destinataris: Alcaldes, Regidors, Tècnics, Secretaris i Directors de Corporacions Locals, Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars i Entitats Locals.

Objectius: Traslladar les novetats en  l'àmbit jurídic, tècnic i de protecció de la salut relacionades  amb la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil, així com els aspectes més rellevants del Model d'Ordenança municipal reguladora de la instal·lació i funcionament d'infraestructures radioelèctriques de la FEMP i del Codi de Bones Pràctiques (CBP).

Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones

Ya se ha publicado la actualización del libro “Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT)”. Y por tal de difundir el contenido del mismo se pondrá a disposición de todos los colegiados de Cataluña interesados en la materia, una serie de ejemplares gratuitos que se podrán pasarse a recoger en la sede del COETC (C/Alí Bei nº59. Local).

llibreict

Dada la distribución limitada de los ejemplares estos sólo estarán disponibles para aquellas personas colegiadas en el COETC y limitada a un ejemplar por persona.

Esperamos que os pueda interesar y os sea de utilidad a todos.

ÍNDICE

•    REAL DECRETO-LEY 1/1998, DE 27 DE FEBRERO, SOBRE INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN

•    LEY 38/1999, DE 5 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

•    REAL DECRETO 346/2011, DE 11 DE MARZO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES 

•    ORDEN ITC/1644/2011, DE 10 DE JUNIO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN  EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 346/2011, DE 11 DE MARZO 

ANEXOS:

•    CLASIFICACIÓN DE INSTALACIONES PARA EL REGISTRO DE EMPRESAS INSTALADORAS 

•    MODELO DE BOLETÍN DE INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

•    LA ICT EN LA LEY 8/1999, DE 6 DE ABRIL, DE REFORMA DE LA LEY 49/1960, DE 21 DE JULIO, SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL 

•    ESQUEMA GENERAL DE LA ICT