AEIT.CAT

La delegació a Catalunya de l’Associació Espanyola d’Enginyers de Telecomunicació conforma una nova Junta Provisional de govern amb la finalitat de representativitat oficial i defensa de tots els socis, així com, el foment de l’activitat associacionista i conjunta amb el COETC, la nova Junta treballarà per tal de convocar eleccions a l'àmbit territorial de Catalunya, i fins que es proclami definitivament la Junta electa democràticament.


Actualment, les tasques es portaran a terme per la Junta provesional de Govern, formada per: 


President: Manuel Moralejo Herrero
Secretari: Joan Antoni Garrido Oliver
Tresorer: Alfonso Blanco i Guillermo
Vocal : Félix Bardají Pous
Vocal : Eva Castillo Cerdà

Més informació aquí