Error
  • JUser: :_load: No es pot carregar a l'usuari/a amb id: 11971

Qui es pot col·legiar?

Qui es pot col·legiar?

Segons la normativa vigent els únics títols acadèmics que donen accés a la professió  d’enginyer de Telecomunicació” és el títol d’Enginyer de telecomunicació i el títol de “Máster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació”, en la memòria de verificació del qual indiqui explícitament (d’acord amb allò establert a la Orden CIN/355/2009, del 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits  per la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per l’exercici de la professió d’enginyer de telecomunicació) aquest màster habilita per l’exercici de la professió d’enginyer de Telecomunicació.

És important indicar que exclusivament els posseïdors d’ aquests títols acadèmics tindran accés a les atribucions professionals que li corresponen a la professió d’ enginyer de telecomunicació i per tant, a la col·legiació al COIT.

També podran formar part del COIT aquelles persones que hagin obtingut el títol que habiliti per l’exercici de la professió d’ enginyer de telecomunicació fora del territori espanyol, sempre que hagi sigut homologat pel Ministeri d’ Educació, Cultura i Esport o bé hagi obtingut el reconeixement del títol a efectes professionals pel Ministeri d’ Indústria, Energia i Turisme.

 

Compleixes aquests requisits i vols passar a formar part del COETC? 

COL·LEGIA'T!