El COETC

El Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació és una corporació de dret públic d'àmbit estatal que aplega a uns 10.000 enginyers de telecomunicació. La nostra entitat està regulada pels estatuts aprobats pel Reial Decret 261/2002, de 8 de març.

COETC comprèn territorialment la Comunitat Autònoma de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l'article 19.1 dels Estatuts.

La Seu del COETC estarà situada al c.Ali Bei, 59 de Barcelona.

La primera escola d’Enginyeria de Telecomunicació , l’ETSETB, va obrir les seves portes el 23 de novembre de 1971 a l’edifici de l’Escola Maestria Industrial, a Terrassa, posteriorment es va traslladar a Barcelona i es va integrar a la Universitat Politècnica de Catalunya. El ràpid creixement de la demanda d’aquests estudis en pocs anys, obliga a traslladar-se diverses vegades, fins que l’any 1979 es començaria a parlar d’un edifici definitiu al Campus Nord de Pedralbes. L’any 1981 aquest projecte inicial es canvia per un d’edificis modulars polivalents amb un total de 40.000 m2. La construcció es va iniciar l’any 1984 però no va ser fins 10 anys més tard quan es va completar la construcció.

Posteriorment altres escoles i universitats com LaSalle, la Universitat Pompeu Fabra, l’UAB i Escola Universitària Superior del Baix Llobregat han ofert la formació d’enginyeria de telecomunicació. Al llarg de més de 40 anys la professió ha estat present de forma permanent a Catalunya.

El dia 30 de maig de 2000 es van aprovar, en assemblea de tots els col•legiats del COIT, uns nous estatuts els quals van donar pas a la creació de les demarcacions territorials, les quals gaudirien d’unes àmplies competències pròpies dintre del seu àmbit i d’altres delegades dels òrgans generals. Dins del mateix any, el dia 24 d’octubre en assemblea general extraordinària del de 2000 es va aprovar la constitució de la demarcació del Col•legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació a Catalunya (COETC).