Jornada Bones Pràctiques en telefonia mòbil i desenvolupament local

21 d'octubre, Saló SEGRIÀ Fira de Lleida

Destinataris: Alcaldes, Regidors, Tècnics, Secretaris i Directors de Corporacions Locals, Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars i Entitats Locals.

Objectius: Traslladar les novetats en  l'àmbit jurídic, tècnic i de protecció de la salut relacionades  amb la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil, així com els aspectes més rellevants del Model d'Ordenança municipal reguladora de la instal·lació i funcionament d'infraestructures radioelèctriques de la FEMP i del Codi de Bones Pràctiques (CBP).

Normativa de les Infraestructures Comunes de Telecomunicacions

Ja s’ha publicat l’actualització del llibre “Normativa de les Infraestructures Comunes de Telecomunicacions (ICT)”. I per tal difondre el contingut del mateix es posarà a disposició de tots els col·legiats de Catalunya interessats en la matèria, una sèrie d’exemplars gratuïts que es podran passar a recollir a la seu del COETC (C/Ali Bei nº59. Local).

llibreict