Normativa de les Infraestructures Comunes de Telecomunicacions

Ja s’ha publicat l’actualització del llibre “Normativa de les Infraestructures Comunes de Telecomunicacions (ICT)”. I per tal difondre el contingut del mateix es posarà a disposició de tots els col·legiats de Catalunya interessats en la matèria, una sèrie d’exemplars gratuïts que es podran passar a recollir a la seu del COETC (C/Ali Bei nº59. Local).

llibreict