Slider

 

RENDA 2017: DESGRAVA'T LA QUOTA COL·LEGIAL

Recorda que per ser col·legiat podràs desgravar-te la quota col·legial.

Amb caràcter general, les quotes pagades pels Enginyers de Telecomunicació al COETC tenen la consideració de deduïbles a la declaració de l'IRPF. És a dir, que si els col·legiats treballen per compte propi o aliena en qualitat d'Enginyer de Telecomunicació, sí podran deduir-se de l'IRPF la quota de col·legiació pagada al COETC.

En el cas que només pertanyis a l'Associació, no te la podràs desgravar, però pots passar a formar part del Col·legi aquí amb la quota que ja pagues, sense cap cost extra.

Per a més informació sobre la deducció de la quota:

-  Informe sobre deducció de la quota col·legial a la declaració d'IRPF (excepte Territoris Forals).

-   Informe sobre deducció de la quota col·legial a la declaració d'IRPF en Territoris Forals d'Àlaba, Guipúscoa, Biscaia i Navarra.