Slider

imagen principal

Un estudi de la Federació Espanyola d'Empreses de Tecnologia Sanitària (Fenin), en col·laboració amb la Fundació COTEC, ha analitzat la maduresa digital dels 17 serveis de salut autonòmics, arribant a la conclusió que aquests serveis presenten un "índex baix" de transformació digital.

Els resultats de l'estudi determinen que la maduresa digital general dels serveis de salut és baixa, ja que se situa en el 31,7 %. Aquest percentatge procedeix de la puntuació aconseguida per les respostes a 40 preguntes formulades en l'estudi: d'un màxim de 2.632 punts possibles, aquestes respostes han sumat 834 punts. 

Aquesta informació quantitativa s'ha obtingut, principalment, dels responsables de les direccions dels sistemes d'informació dels Serveis de Salut de les diferents comunitats autònomes. El procés s'ha dut a terme amb anterioritat a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. L'estudi Índex Fenin de Maduresa Digital en Salut s'ha centrat en el grau de desenvolupament i implantació d'eines, models i serveis digitals.

Passos efectius i mesurables

"Veiem necessari impulsar plans estratègics de digitalització, que comptin amb partides de finançament específiques, així com mesurar i avaluar de manera permanent amb l'objectiu de promoure mesures que permetin aconseguir els objectius estratègics", ha assenyalat la secretària general de Fenin, Margarida Alfonsel, davant l'aparició de l'estudi.

para calarr en el textoSi bé l'índex global obtingut pel sistema és baix, Alfonsel també ha destacat que en el cas d'alguns serveis és alt, com per exemple en la gestió de cites, en l'accés a la història clínica electrònica per part dels professionals, o en la prescripció electrònica.


Per part seva, el director general de Cotec, Jorge Barrero, ha mostrat la seva preocupació per l'alta variabilitat en la maduresa i el grau d'adopció de serveis i tecnologies digitals detectat entre les diferents comunitats autònomes. "Tant els ciutadans com els professionals disposen de serveis digitals en salut diferents en funció d'on resideixen, ni la disponibilitat ni el grau de desenvolupament tecnològic són prou homogenis", ha precisat.

Estratègia nacional, implementació local

L'estudi recull les qüestions assenyalades per Margarida Alfonsel i Jorge Barrero. Per a afrontar-les recomana el desenvolupament d'"un marc comú, una Estratègia de Salut Digital d'àmbit nacional, acompanyada dels mecanismes de finançament en col·laboració amb les organitzacions prestadores de serveis sanitaris". A aquest efecte reclama "una visió estratègica general i una adaptació i actuació local". Per a això es requereix "un major lideratge polític que garanteixi un desenvolupament harmònic en totes les comunitats autònomes del Sistema Nacional de Salut".

L'Índex Fenin de Maduresa Digital en Salut ha analitzat quatre grans àmbits: infraestructures IT de salut digital, serveis per a professionals, serveis per a pacients, i sistemes analítics.

Cadascun d'aquests quatre àmbits presenta resultats diferents.

Infraestructures

L'índex de maduresa digital en l'apartat d'infraestructures és del 42,6%. És el més elevat dels quatre àmbits estudiats, però així i tot és baix en relació amb l'objectiu de la transformació digital.

De tots els elements analitzats sota aquest epígraf, 2 és situen per sobre del 50%. Són les tecnologies d'aplicacions per a pacients i la disponibilitat i recuperació 24x7 dels sistemes.

Serveis com a interoperabilitat, dispositius d'accés a la informació o gestió dels processos de govern de les TIC se situen al voltant del 40%. Per última destaca, per la seva baixa maduresa, el desenvolupament de plataformes de persistència de dades.

Professionals

Aquest índex és el segon més alt dels quatre àmbits considerats en l'informe, amb un 41,3%. L'anàlisi ha posat en relleu l'existència d'un important desenvolupament dels serveis digitals per a professionals en els primers estadis de maduresa.

No obstant això, la implantació de tecnologies avançades i els casos d'ús més sofisticats són molt incipients i desiguals. Això limita que els professionals puguin obtenir el valor esperat de la transformació digital.

De tots els serveis, el més madur i estès és l'accés a la història de salut per part dels professionals, amb un 60%. En aquest terreny destaca la consulta de la història clínica electrònica i la petició i prescripció electròniques. Cal assenyalar també l'ampli ús de documents electrònics, imatge digital no radiològica i informació electrònica en text lliure.

Pacients

L'índex de maduresa digital en l'apartat de pacients és del 22,8%. De manera excepcional, la gestió de cites i accés a la recepta electrònica és el servei amb major desenvolupament, amb un nivell de maduresa del 70,6%. La resta dels serveis digitals per a pacients, queden molt per darrere. Les consultes de la història de salut estan limitades per la disponibilitat d'accés a través de dispositius mòbils.

A més, la dificultat en la incorporació de dades de salut en la història clínica electrònica limita la quantitat d'informació integrada del pacient, que contínua dispersa entre diferents sistemes de diferents proveïdors sanitaris.

Sistemes Analítics

L'índex de maduresa digital de Sistemes Analítics és el més baix dels quatre àmbits estudiats: el 17,8%. Les dades i la seva anàlisi són l'epicentre de la transformació digital dels sistemes sanitaris. Afavoreixen l'adaptació i creació de nous processos tant en relació amb els ciutadans i com en la gestió clínica.

Els sistemes analítics tradicionals, estàtics i retrospectius estan donant pas a solucions amb capacitat predictiva i prescriptiva en temps real amb solucions que inclouen la Intel·ligència Artificial.

Aquests sistemes són la gran assignatura pendent dins de la transformació digital dels serveis de salut i, alhora, una de les àrees on s'obre un major nombre d'oportunitats de desenvolupament en el futur.