Slider

normativaict 0

El Departament tècnic del COIT/COETC va oferir en el mes d'abril de 2020 dues edicions del Webinar "Els canvis en la normativa ICT en 2019" on Marc Aznar, responsable del Servei de Treballs Professionals del Col·legi va fer un repàs dels últims canvis que afecten la normativa d'ICT (ordre ECE 983/2019 i Reial decret 391/2019) per la qual s'han actualitzat diversos aspectes de la normativa d'ICT.

Aquesta acció, iniciativa del Departament tècnic del Col·legi, ha estat un èxit comptant amb la participació de més de 200 col·legiats a través de Zoom, tots ells han pogut plantejar els seus dubtes referent al Reial decret 391/2019 i l'Ordre ECE/893/2019 i plantejar altres qüestions relacionis a través de la webcam o xat. En les dues sessions es van tractar les implicacions que suposen els canvis a nivell instal·lació detalladament tractant les modificacions en la xarxa de banda ampla, tipus de cablejat, etc.

El Col·legi continua sent una ajuda per al desenvolupament professional dels col·legiats i esperem que aquest tipus de serveis webinar puguin facilitar la comunicació amb eines pròximes, àgils i de fàcil accés, i que en definitiva els col·legiats puguin recolzar-se més en el seu col·legi professional.

En el Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació estem oberts a propostes per a iniciatives similars que ens pugueu suggerir amb temes que us interessin o preocupin, així continuar fomentant aquest format webinar amb continguts professionals interessants. La nostra idea és tractar temes específics de les telecomunicacions, que siguin d'interès, a través de diferents experts.