Slider

 

España pierde fuelle-1

L'Informe Cotec 2020  ofereix dades, i propostes per a fer de la innovació un motor de desenvolupament econòmic i social. La publicació reflecteix cada any, des de 1996, l'evolució de l'R+D+i a Espanya, així com la seva aportació als grans reptes del nostre temps. Està editada per la Fundació COTEC, una organització privada sense ànim de lucre la missió del qual és promoure la innovació com a motor de desenvolupament. COTEC compta amb prop de 100 membres, entre empreses privades i administracions dels àmbits regional i local.

L'informe se centra en Espanya al llarg de l'última dècada i desplega la seva anàlisi en quatre grans apartats: l'activitat R+D a Espanya i comparació internacional; el finançament de l'R+D+i; educació i innovació, i la dimensió social de la innovació.

Inversió lluny d'Europa

La inversió en R+D respecte al PIB no ha recuperat encara els nivells que tenia abans de la crisi. Aquesta inversió va arribar al seu punt màxim en 2010 amb un 1,40%. En 2018 va aconseguir només l'1,24%.

Així mateix, Espanya perd pes a Europa. En el període 2009-2018 Espanya ha acumulat un augment d'inversió en R+D respecte al PIB del 2,5%. Aquestes xifres en les quatre grans economies europees han estat molt més elevades en el mateix període: Alemanya (38%), Regne Unit (21%), Itàlia (17%) i França (12%).

L'Informe COTEC constata que aquesta bretxa d'innovació amb Europa augmenta amb els anys i que els nivells d'inversió espanyols no es corresponen amb el potencial econòmic del país. En l'àmbit regional, l'evolució de la inversió d'R+D entre CCAA és molt desigual. Només quatre comunitats se situen per sobre de la mitjana nacional: País Basc, Madrid, Navarra i Catalunya.

España pierde fuelle-2 1

Quant a les empreses, han augmentat la seva inversió en R+D per quart any consecutiu aconseguint en 2018 el seu màxim històric. Però malgrat que aquest avanç la distància amb les empreses europees continua augmentant.

Retrocedeix el finançament públic

Les xifres indiquen que el sector privat i el sector estranger estan guanyant cada vegada més pes en el finançament de l'R+D a Espanya. Entre 2009 i 2018 el privat va passar del 44% al 50% i l'estranger del 5,4% al 7,9%. Mentre que el sector públic va retrocedir del mes del 50% al 42%. Malgrat això, Espanya segueix per sota de la mitjana europea en finançament privat de l'R+D que aconsegueix el 58%.

L'execució pressupostària del sector públic en la política d'R+D+i continua, segons l'Informe COTEC, en un dels nivells més baixos dels últims vint anys. Així mateix, el suport públic a l'R+D empresarial retrocedeix a Espanya, mentre que s'incrementa a la Unió Europea i en l'OCDE. Espanya ocupa la posició 27 en un total de 46 economies analitzades.

En l'àmbit privat, l'informe apunta que les empreses espanyoles financen amb recursos propis la major part de la seva inversió en R+D. Això no ocorre de manera homogènia en tots els sectors. En la indústria aquest finançament amb fons propis arriba al 79% mentre que en els serveis és del 57%. En relació amb el finançament procedent de l'exterior, cal destacar que Espanya és el quart país de la UE que més recursos obté del programa marc Horitzó 2020 de la Unió Europea.

Desajustaments educatius

Espanya presenta una reduïda proporció de persones amb nivell formatiu mitjà. Això és el resultat d'un doble fenomen: una elevada taxa de població que abandona els estudis a edats primerenques i un alt percentatge de joves que es graduen en estudis universitaris. Segons l'informe, això suposa un "coll d'ampolla" per a la implementació d'innovacions. També es dóna una baixa proporció de persones que, amb menor nivell educatiu, a penes participen en activitats de formació contínua.

En l'esfera universitària, s'observa en els últims anys una major internacionalització del sistema educatiu espanyol, especialment en el marc europeu, on Espanya és el principal país d'alumnes entrants en el programa Erasmus.

Quant al mercat en 2018, més d'un terç dels ocupats espanyols (33%) tenia titulacions inferiors a secundària superior. La mitjana de la Unió Europea és de 17,5% i a Alemanya la proporció és del 12,4%.

La relació entre el percentatge de llocs de treball d'alta qualificació i la capacitat innovadora és molt directa segons l'Informe COTEC. La posició d'Espanya en aquesta tipologia de treballs, més d'11 punts per sota de la mitjana europea, corrobora la descripció del sistema productiu espanyol com a deficitari en la demanda d'altes competències. Igualment, l'informe posa en relleu que els titulats superiors a Espanya estan ocupant posats que en altres països correspondrien a titulats de secundària superior.

Innovació social

L'informe COTEC assenyala que a l'espai tradicional de la innovació centrat en el tecnològic se suma el de la innovació social. En l'àmbit internacional, aquesta tendència es veu estimulada pel context dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Segons l'informe, la consecució d'objectius ambientals i d'inclusió social cap a necessària una transformació del sistema socioeconòmic. Per a això es requereix actuar no sols en el domini de la tecnologia, sinó també canviant dinàmiques culturals i econòmiques.

En aquest escenari, resulta imprescindible obrir els processos d'innovació buscant la interacció continuada entre diferents actors que incorporin diversitat en el coneixement. L'informe reuneix diverses experiències dutes a terme a Espanya en aquest sentit a Aragó, País Basc, i Madrid.