Slider

 

post informe bei

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) ha publicat l'informe Who is prepared for the new digital age?en el qual analitza l'estat de la digitalització a la Unió Europea i als EUA des d'una perspectiva empresarial. Espanya apareix en l'informe dins del grup de països moderats quant a l'adopció de tecnologies digitals, segons l'índex EIBIS.

Malgrat això, les taxes d'adopció de tecnologia digital per a tots els sectors a Espanya superen la mitjana de la UE, però es troben per darrere de la mitjana dels Estats Units.

Quant a la taxa d'adopció de tecnologies úniques, Espanya se situa per sobre de la mitjana, tant de la UE com dels Estats Units, per a plataformes en el sector d'infraestructures i per a IoT en el sector de la construcció. En aquesta mateixa taxa, també es troba per sobre de la mitjana europea en IoT, Big Data, drons i realitat virtual.

Digitalització: més empleats, millors salaris

Així mateix, el document assenyala que més del 60% de les empreses digitals espanyoles han augmentat el seu nombre d'empleats en els últims tres anys, en comparació amb el 52% de les empreses no digitals. Una empresa es defineix com a digital si ha implementat o organitzat tot el seu negoci al voltant de, almenys, una tecnologia digital.

Una altra dada rellevant és que el salari mitjà per empleat a Espanya és 1,2 vegades més alt per a les empreses digitals que per a les no digitals, la qual cosa reflecteix diferències en la productivitat entre totes dues tipologies.

Igualment, l'informe Who is prepared for the new digital age?, assenyala que "les regulacions de negocis i impostos" ha estat esmentat com l'obstacle més important per a la inversió, tant per part de les empreses digitals com per la resta de companyies. Els següents obstacles més citats han estat "el mercat de treball" i "la falta de disponibilitat de personal".

Europa per darrere dels EUA

L'informe també mostra que les taxes d'adopció digital a la UE són clarament més baixes que als EUA Només el 66% de les empreses manufactureres europees han adoptat almenys una tecnologia digital, mentre que als EUA ho han fet el 78%.

Aquesta diferència és més important en el sector de la construcció: les empreses digitals representen el 40% a la UE i el 61% als Estats Units. La diferència en les taxes d'adopció de tecnologia digital entre les empreses de la UE i les dels EUA és de 13 punts percentuals en serveis i 11 punts percentuals en el sector d'infraestructura.

Quant a les empreses que han organitzat completament el seu negoci al voltant d'almenys una tecnologia digital, la UE s'està quedant enrere en particular en el sector de la construcció (5% enfront del 17% als EUA) i en el d'infraestructures (15% comparat amb el 20% dels EUA). Les startups i les scaleups són l'excepció d'aquesta comparació. En aquests tipus d'empreses les taxes d'adopció digital són similars a la UE i els EUA.

Canvis en l'escenari global

Who is prepared for the new digital age?, posa en relleu que Europa també perd pes en digitalització en l'escenari global. Moltes de les signatures líders en tecnologia digital tenen la seva seu als EUA o la Xina. Les empreses de la UE només representen al voltant del 20% de les majors empreses d'R+D en aquest àmbit.

A més, les companyies europees tampoc figuren entre les principals empreses de tecnologia mundial, en àrees com l'electrònica de consum, la ciberseguretat, infraestructura i serveis digitals.

L'informe destaca el retard de les empreses de la Unió Europea en l'adopció de tecnologia digital en particular en el sector de la construcció i en IoT. També subratlla que l'adopció de tecnologies digitals pot donar lloc a grans impulsos en la productivitat i grans dividends per als early-adopters.

Fonts de l'informe

L'informe es basa en dos conjunts de dades úniques, entre ells l'European Investment Bank Survey (EIBIS) 2019, i l'EIBIS Startup and Scaleup Survey del mateix any. Aquestes dades procedeixen d'una enquesta duta a terme amb 12 500 empreses a Europa i 800 empreses als EUA

L'índex de digitalització EIBIS utilitzat en l'informe per a mesurar la situació dels països consta de cinc components: intensitat digital, infraestructura digital, inversió en programari i dades, inversions en millores de processos organitzatius i comercials, i sistema de monitoratge.