Slider

depositphotos 205718470 l-2015 1

El Col·legi impulsa diversos grups de treball relatius a les parcel·les d'actuació en les quals el sector de les telecomunicacions té una gran presència. D'aquesta manera, l'equip que tracta les Smart Cities ha presentat els seus resultats, dels quals es conclou un balanç altament positiu en el seu exercici de l'any passat.

Aquest grup de treball ha superat àmpliament les previsions definides en el Pla d'Acció 2019. Sobresurten les activitats relatives a la difusió i l'establiment de contactes d'interès. A més, una desena de les iniciatives totals han tingut caràcter internacional i altres onze han estat d'àmbit estatal.

El Grup de Treball Smart Cities/Smart Regions del COIT/COETC tenen com a objectiu general impulsar les inquietuds dels Enginyers de Telecomunicació en els àmbits proposats (ciutats i regions intel·ligents), així com en matèries afins a l'àmbit intel·ligent (illes, territoris, destins, etc.), posant en marxa quantes activitats i iniciatives siguin necessàries per a aconseguir-lo.

En el seu dia a dia, revisen de manera contínua els objectius i tasques associades per a garantir sempre la seva visibilitat i viabilitat, mantenen una gestió interna que permet identificar el realitzat, la qual cosa està en desenvolupament i el pendent per fer, i aplicar de manera periòdica una assignació de tasques a cada membre (o equip) basada en una planificació realista a fi de ser completades dintre del termini i en la forma escaient.

Així doncs, les línies de treball s'estableixen entorn de quatre grans epígrafs. La difusió, des d'on promouen l'organització i participació del grup de treball en congressos i esdeveniments tant en l'àmbit nacional com internacional, buscant aportar una imatge única. Al mateix temps, orienten a qualsevol entitat en l'àmbit de les telecomunicacions que el sol·liciti per a donar a conèixer les implicacions tecnològiques que tot desplegament intel·ligent comporta, apostant per una carta de serveis única.

Respecte a l'expansió, el Grup de Smart Cities té present la importància de la consolidació dels contactes necessaris amb altres iniciatives i organismes, obtenint presència en fòrums d'interès, capacitat d'opinió i màxima visibilitat del nostre col·lectiu i el nostre treball. Finalment, també treballen en projectes i anàlisis d'aquests.

Des del Grup de Treball aborden el desenvolupament individual o conjunt de projectes en matèria intel·ligent amb empreses i administracions, mentre que des de l'anàlisi presenten treballs i estudis específics d'àmplia difusió i on l'opinió del col·lectiu d'Enginyers de Telecomunicació marca un factor diferenciador en plantejament i criteri.

D'aquesta manera, el Grup ha dut a terme o ha tingut presència en 28 activitats al llarg de 2019. En l'àmbit internacional, ressalta la participació del Col·legi com a membre del Comitè Tècnic del V Congrés de Ciutats Intel·ligents, celebrat a Madrid al febrer. De la mateixa manera, també van ser presents en el 10è Fòrum d'Intel·ligència i Sostenibilitat Urbana, dut a terme a la fi de març a Màlaga, igual que en el Smart City Expo World Congress, ja al novembre i des de Barcelona, on van ocupar un espai d'informació i networking.

La presència en mitjans de comunicació del Grup també ha estat elevada, tant en capçaleres regionals com nacionals. Calen destacar les seves opinions recollides en el monogràfic impulsat pel diari ABC sobre Smart Cities publicat al juny, igual que la seva participació en la taula rodona sobre innovació en carreteres que el portal digital El Confidencial va acabar portant al seu web en un article publicat a mitjan desembre. Altres mitjans que s'han fet eco de les activitats desenvolupades per aquest grup de treball són El Nou Dia, Radi Sant Joan – Cultura Capital i El País (Foto: ICS/Depositphoto).