Slider

 

ndp rai 27 05 2020.png

El Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació (COIT/COETC) i la Reial Acadèmia d'Enginyeria (RAI) han signat un acord marc de col·laboració per a la realització d'activitats conjuntes en diferents àmbits i projectes. Aquest acord complementa i amplia la llarga trajectòria de col·laboració entre totes dues entitats a través de la Fundació Pro Rebus Academiae.

La col·laboració abastarà els aspectes d'interès comú en els quals totes dues institucions puguin complementar-se. Entre altres, l'organització i realització conjunta de seminaris, jornades, sessions tècniques, cursos i congressos, dirigides a la formació, informació i divulgació de l'enginyeria i, en particular, a la promoció de vocacions tecnològiques i transformació digital.

En paraules de Sr. Antonio Colino, President de la RAI i President de la Fundació Pro Rebus Academiae, "En moments com els que vivim, resulta particularment important la cooperació entre les institucions relacionades amb l'Enginyeria. Les nostres organitzacions han de compartir l'objectiu d'incrementar la visibilitat de l'Enginyeria i posar el coneixement dels enginyers al servei de la societat com a instrument insubstituïble per al nostre progrés".

En paraules de Sra. Marta Balenciaga, Degana-president COIT "Aquest acord complementa la llarga trajectòria de col·laboració entre el Col·legi i la RAI a través de la Fundació Pro Rebus Academiae. Amb aquest nou acord farem especial èmfasi en la promoció de les vocacions científiques i tecnològiques entre nenes i dones, aprofitant les sinergies del projecte "Dona i Enginyeria" amb les iniciatives i objectius del grup de treball Dona IT".

Un dels objectius prioritaris de l'acord marc és la promoció de les vocacions tecnològiques, STEM, entre els joves i especialment entre les dones, que es durà a terme a través de les iniciatives posades en marxa per totes dues organitzacions: Projecte Dona i Enginyeria de la RAI, Grup de Treball Dona IT del COIT/COETC.

A més, aquest nou acord propiciarà la col·laboració de la RAI en dos dels nostres esdeveniments anuals més rellevants, com a membre del Jurat en el Premi Pioneres IT i en els actes de lliurament de Premis Enginyers de Telecomunicació COIT-AEIT, en els quals es premia el talent i l'excel·lència dels millors Enginyers de Telecomunicació.

Una altra de les accions importants definides en l'acord de col·laboració és la realització de recerques i publicacions de manera conjunta. Pel que, s'ha definit començar a treballar en la realització d'un Estudi d'impacte de les Tecnologies Habilitadores Digitals en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) centrant-ho en sectors d'interès (indústria, logística...).

A més, s'ha decidit establir un Pla d'Actuació Conjunt, amb els programes, projectes i activitats que s'estimin convenients. Aquest pla recollirà el contingut concret de la col·laboració anual i es dissenyarà per la Comissió Mixta de Seguiment estipulada en el conveni, que està formada per Sr. Luis Lada, vicepresident de RAI; Sr. Javier Pérez de Vargas, gerent de RAI; Sra. Alexia Rodríguez, vocal de la Junta del COIT i coordinadora del GT Dona IT i Sr. AdriánNogales, Director de Relacions Institucionals del COIT.