Slider

torre de telxiusLes més d'11.000 torres de Telxius a Espanya podran ser utilitzades pels operadors locals, la qual cosa redundarà en un augment de la competència, gràcies a un acord marc signat amb l'Associació Nacional d'Operadors Locals de Telecomunicacions (Aotec).

Tenint en compte que la infraestructura de Telxius està desplegada en la major part del territori nacional, incloent-hi una gran presència en poblacions amb menys de 50.000 habitants, el resultat directe del conveni serà la potencial millora del servei que aportin els associats d'Aotec en petites localitats, proporcionant una major capacitat del servei a l'Espanya buidada.

A més, el COIT/COETC ho celebra especialment perquè incentivarà la creació de llocs de treball en el sector de les telecomunicacions, ja que permetrà als operadors locals desenvolupar la seva xarxa pròpia i impulsar la seva expansió territorial. Els associats d'Aotec tindran una major facilitat per a aportar solucions d'accés sense fils als seus clients arribant on l'orografia del lloc complica l'accés per altres mitjans, a causa de l'abaratiment de les infraestructures, que passarien de ser pròpies a estar compartides.

Aquest acord incrementa la cartera de clients de Telxius confirmant la seva capacitat d'expansió com un dels grans líders del mercat en infraestructures de telecomunicacions.

El mapa de les torres de telecomunicació a Espanya

El país compta amb dues grans signatures quant a infraestructures destinades a la telecomunicació: Cellnex, que posseeix més de 10.700 emplaçaments, i Telxius, la unitat d'infraestructura de Telefònica que, amb presència tant a Europa com a Amèrica Llatina, supera els 20.000 emplaçaments. Aproximadament, el 70% d'ells es localitzen a Espanya i Alemanya, mentre que 30% restant se situa al Brasil, el Perú, Xile i l'Argentina. A més, el mercat espanyol s'ha vist incrementat amb la incorporació de la filial de Vodafone, que compta amb més de 9.000 emplaçaments (Foto: Aotec/Telxius).